2 0 0 4
Συνεχίζοντας τις Γευσιγνωσίες Οίνου συνδυάσαμε σε κάποιες οίνο και γεύση και φιλοξενήσαμε στα Χανιά πλήθος οινοπαραγωγών τόσο στο Μεγάλο Αρσενάλι, όσο και στο ίδιο το Μηδέν Άγαν, μέσα στο οποίο μάλιστα παρουσιάσαμε το κρασί Μηδέν Άγαν του Αντώνη Παπαντώνη με Κάθετη Γευσιγνωσία.

Το επίπεδο της διοργάνωσης και ο τρόπος παρουσίασης της δουλειάς των οινοποιείων όλης της Ελλάδας ήταν ο λόγος για τον οποίο οι ίδιοι οι Οινοπαραγωγοί χαρακτήρησαν το Μηδέν Άγαν “Πρότυπη Κάβα Κρασιού”….

2004